Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (update 26 juni 2020)


AANGIFTETERMIJN EN BETALINGSTERMIJN SUCCESSIERECHTEN

Deze verbeterings- en betalingstermijn wordt bij administratieve tolerantie verlengd met een maximale termijn van vier maanden op voorwaarde dat de hierboven bedoelde initiële verbeteringstermijn afloopt vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020.

De termijnen voor de betaling van de registratierechten worden bij administratieve tolerantie verlengd met en maximale termijn van 4 maanden op voorwaarde dat deze termijnen aflopen vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020.

***

AANBIEDINGS- en  BETALINGSTERMIJN REGISTRATIERECHTEN

De termijnen voor de aanbieding ter registratie van verplicht aan de formaliteit onderworpen akten worden bij administratieve tolerantie verlengd met een maximale termijn van 4 maanden op voorwaarde dat deze termijnen aflopen vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020.  Opgelet, deze uitzondering tolerantie is niet van toepassing op de notariële akten.

***

CITY TAKS

Afschaffing van de gewestbelasting op inrichtingen van toeristische logies voor het eerste semester van 2020.

***

TERMIJNEN

Na opschorting van de verval- en beroepstermijnen in de Brusselse regelgeving in het algemeen, wordt dit nu ingetrokken (vanaf 16 maart 2020) voor bepaalde fiscale termijnen.  Het is dus opletten geblazen voor termijnen bij de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting, de belasting op inverkeerstelling, de gewestbelastingen, de informatieverplichtingen op vlak van hypotheken enz. (Bijzonderemachtenbesluit van 4 juni 2020)

***  

REGISTRATIERECHTEN

Verlenging termijnen voor registratierechten:

  1. Wie geniet van het abattement van 175.000 EUR krijgt twee of -bij nieuwbouw- drie jaar extra voor de vestiging van de hoofdverblijfplaats.
  2. Bij verminderd verkooprecht: 5 jaar tijd om wederverkopen aan te tonen.
  3. Voor de terugvordering van 36% registratierechten bij wederverkoop: twee jaar tijd voor opstellen authentieke akte.
  4. Twee jaar extra voor vervreemding om te genieten van het abattement in het kade van art. 46bis W.Reg.

***  

HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING

Hypotheekrecht van 1% niet verschuldigd voor inschrijvingen tussen 16 maart en 30 juni op basis van mandaat daterend voor 16 maart 2020.

***

BETALEN VERKEERSBELASTING

De betaaltermijn voor de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling voor het aanslagjaar 2020 wordt verlengd tot 124 dagen (in plaats van 62). Dit geldt voor de aanslagen verstuurd voor 1 oktober 2020.

(Bijzonderemachtenbesluit van 20 mei 2020)

***

TAXIBEDRIJVEN

Brusselse taxi-uitbaters moeten voor het belastingsjaar 2020 geen belasting op taxidiensten of voertuigen met chauffeur betalen.

(Bijzonderemachtenbesluit van 23 april 2020)

***

ONROERENDE VOORHEFFING

Eigenaars van vastgoed in Brussel krijgen 124 dagen  (in plaats van 62) om te betalen (aanslagjaar 2020).

(Bijzonderemachtenbesluit van 23 april 2020)