Vlaams Gewest

Vlaams Gewest


VLAANDEREN- Bepaling erfbelasting

In verband met de waardering van de financiële instrumenten: er komt een vierde waarderingsmoment (drie maand na overlijden, naast datum overlijden, één of twee maand na overlijden). De keuze moet in de aangifte vermeld worden. Het vierde waarderingsmoment moet wel nog binnen de aangiftetermijn vallen.  (voor aangiften die verstrijken van 13 maart 2020 tot 21 april 2020, indien reeds aangifte gebeurd kan men herziening vragen).

***

VLAANDEREN – Geen belastingverhoging als erfgenaam, legataris of begiftigde uitstel vraagt voor het indienen van de aangifte van nalatenschap

Het uitstel van indiening van de aangifte geldt voor een termijn van twee maanden,  mits gemotiveerd verzoek kan dit meer dan twee maanden zijn.

***

VLAANDEREN – Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven

Biljetten worden in najaar (vanaf september 2020) uitgestuurd in plaats van in voorjaar (vanaf mei 2020). Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn.  Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsinteresten vragen.

***

VLAANDEREN- 4 maanden uitstel jaarlijkse verkeersbelasting

Bedrijven krijgen vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de verkeersbelastingen:Op aanslagbiljetten die vanaf 26 maart verstuurd worden, staat onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld (in plaats van de gebruikelijke twee maanden).Voor aanslagbiljetten die recent verzonden werden en waarop een betaaltermijn van twee maanden vermeld staat, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen. Zo krijgen ook zij minstens vier maanden extra tijd om te betalen. Voor die periode worden geen nieuwe nalatigheidsinteresten aangerekend. Deze maatregel geldt tot herroeping voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.

***

VLAANDEREN- soepel toestaan van afbetalingsplannen

Voorbeeld van Administratie: Een afbetalingsplan voor registratiebelasting kan gespreid worden over maximaal 48 maanden (ipv 24 maanden). Er zullen geen bewijsstukken van financiële moeilijkheden gevraagd worden.

***

VLAANDEREN – verlenging termjinen

Door veiligheidsmaatregelen kunnen notariskantoren en burgers niet tijdig alle fiscale formaliteiten vervullen, daarom is er een algemene tolerantieperiode tot twee maanden na het einde van de periode waarin verstrengde corona-maatregelen gelden. (situatie begin april 2020: voorlopig dus tot 19/6/2020). Het is niet nodig die verlenging aan te vragen. 

Dit geldt dus voor ondermeer registratiebelasting en erfbelasting.