Waals Gewest

Waals Gewest (update 25 juni 2020)


AANGIFTETERMIJN EN BETALINGSTERMIJN SUCCESSIERECHTEN

Deze verbeterings- en betalingstermijn wordt bij administratieve tolerantie verlengd met een maximale termijn van vier maanden op voorwaarde dat de hierboven bedoelde initiële verbeteringstermijn afloopt vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020.  Opgelet, deze uitzondering tolerantie is niet van toepassing op de notariële akten.

De termijnen voor de betaling van de registratierechten worden bij administratieve tolerantie verlengd met en maximale termijn van 4 maanden op voorwaarde dat deze termijnen aflopen vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020.

***

ALGEMEEN

De belastingplichtigen genieten van een  uitstel van betaling gedurende de crisisperiode.

***

KILOMETERHEFFING

De administratieve boetes zullen gemilderd worden.

***

SPEELMACHINES

De taks op speelautomaten wordt met een 1/12de herleid.

***

HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING

Hypotheekrecht van 1% niet verschuldigd voor inschrijvingen tussen 16 maart en 30 juni op basis van mandaat daterend voor 16 maart 2020.

***

REGISTRATIERECHTEN

Verlenging termijnen voor registratierechten:

  1.             Wie geniet van het abattement van 175.000 EUR krijgt twee of -bij nieuwbouw- drie jaar extra voor de vestiging van de hoofdverblijfplaats.
  2.            Bij verminderd verkooprecht: 5 jaar tijd om wederverkopen aan te tonen.
  3.             Voor de terugvordering van 36% registratierechten bij wederverkoop: twee jaar tijd voor opstellen authentieke akte.
  4.            Twee jaar extra voor vervreemding om te genieten van het abattement in het kade van art. 46bis W.Reg.