Publicaties


Hier vindt u publicaties, wetenschappelijke bijdragen, opinies en voorstellen

2020


10 november 2020, Deelname publieke bevraging  FOD Financiën/Minister van Financiën rond het Voorontwerp van wet tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten. 
(bijlagen kan u eenvoudig bekomen via mailtje aan info@jus-tax.be

19 augustus 2020, Note on comment update of article 7 on digital activities (UN model)

9 augustus 2020, Note on draft of comment update of article 5 on digital activities (UN model, basisdocument staat hier)2019


P. Verhaeghe, ‘L’établissement stable numérique: admis entre États aux États-Unis depuis l’arrêt du 21 juin 2018 de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire de l’État de Dakota du Sud c. Wayfair Inc.. Et en Europe ?’, RGCF, 2019/2, p. 87-119, met medewerking van Prof. J. Malherbe (te consulteren via Larcier of Stradalex)

2018 


2017