Roel DESEYN

Roel DESEYN haalde zijn Bachelor Diploma Rechten cum laude aan de Kulak, de Master behaalde hij in Leuven (afstudeerrichting: privaatrecht en economisch recht). In 2019 startte hij een mastertraject in Tax (KULeuven).   Daarvoor haalde hij ondermeer de graden van Master in de Romaanse Talen en  Master in de Media- en Informatiekunde. Momenteel is hij advocaat aan de balie van Brussel.  Voor de advocatuur was hij politiek actief op federaal niveau (Federaal Volksvertegenwoordiger 2002-2019, commissie Financiën met focus op fiscaliteit) en bekleedde posities in de publieke en private sector (Ernst&Young). Hij is praktijkassistent Verbintenissenrecht aan de KULeuven (Kulak). Mr. Deseyn is houder van het getuigschrift voor Salduz-bijstand (strafrecht), het getuigschrift voor Cassatieprocedure in strafzaken en is erkend als ‘collaboratief advocaat’. Fiscale en verbintenisrechtelijke dossiers genieten zijn voorkeur.


Contactgegevens:  02/751.39.03, MAIL (klik hier)